Convoquem la 10a Assemblea General de Sòcies i Socis de TALCOMSOM pel pròxim divendres 15 de març a les 21h.
 
Lloc: Centre Cívic Can Pau (Carrer Raval Cortines, 24, Vic)
 

Ordre del dia: (Es poden fer aportacions)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la 9a Assemblea General de Socis i Sòcies
2. Memòria activitats 2018
3. Estat de comptes
4. Altes i baixes de sòcies i socis
5. Elecció nova Junta (Si voleu us podeu presentar a qualsevol dels càrrecs i participar a la Junta com a President / Secretari / Tresorer / Vocals)
6. Propostes, projectes pel 2019-20, precs i preguntes

Convocatòria Assemblea General de Sòcies i Socis