Aquest manual d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals és una guia bàsica que ofereix l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya als ens locals per millorar la coordinació interinstitucional. Pretén oferir-los eines bàsiques per poder transformar les bases estructurals de la discriminació a través de polítiques que corregeixin i eliminin les desigualtats més enllà de la part punitiva.

Document: Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGTBI als ens locals

Autor: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Any: 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Tornar a l’índex

Indicant el camí: Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGTBI als ens locals