Dimarts 6 d’octubre a les sis de la tarda a la Sala Coll i Bardolet es va dur a terme la presentació de l’informe de la fase de la diagnosi Osona, una comarca amb tots els colors, pel Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

L’acte va comptar amb la presència de la Consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona del Consell comarcal d’Osona, la Sra. Montserrat Juvanteny, i de la Secretària de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Dolors Gordi, així com representació política dels ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló, i de la Mancomunitat La Plana i representació de l’associació LGTB TALCOMSOM.

Durant l’acte la consellera va agrair el suport que es rep de la Diputació de Barcelona i la Secretaria de Família en tot el procés, i el compromís polític dels ens implicats en l’aplicació de les accions que es proposin en el Pla.

Per la seva banda la Secretària de Família va fer referència a la feina que estan duent a terme en relació a la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Diferents accions repartides pel territori, de les que va destacar un eix molt important com és la formació per a professionals de diferents disciplines tant en el coneixement de la Llei com al coneixement de la realitat de les persones LGTBI.

El Dr. Gerard Coll, coordinador del projecte, va presentar de manera clara i entenedora la informació recollida i destacada a la fase de diagnosi, insistint que Osona, una comarca amb tots els colors és un projecte pioner per la seva transversalitat i la seva àrea d’actuació, una comarca que s’allunya dels treballs previs per les seves característiques de Barcelona o la seva àrea metropolitana. A la part de precs i preguntes va remarcar la importància de visibilitzar les necessitats i dificultats que presenta el col·lectiu LGTB perquè assolir que socialment pugui arribar a ser irrellevant l’orientació sexual i identitat de gènere. Així mateix, va remarcar que el treball que cal fer no és tant de generar noves polítiques, sinó de tenir present la realitat LGTB perquè aquestes siguin inclusives.

Finalment, es va animar a la participació de tota la població dels tallers que es duran a terme a finals de mes per concretar les accions que des de la comarca es poden dur a terme perquè aquestes es reflecteixin al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

Podeu consultar els horaris del tallers al bloc del projecte (https://ambtotselscolors.wordpress.com/) i fer les inscripcions a través del següent enllaç

http://goo.gl/forms/z2OFDmpl3N.

Els tallers de formació i participació estan adreçats a personal municipal, regidors/es de les diferents àrees i també a altres professionals, membres d’associacions i persones a títol individual.

 

Osona una comarca amb tots els colors

Osona una comarca amb tots els colors 2 Osona una comarca amb tots els colors 3

Presentació de la diagnosi del Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere