Dilluns, 27 de juny es va fer la presentació del treball fet a la comarca d’Osona, que s’havia iniciat amb la fase de diagnosi per conèixer la realitat de les persones del col·lectiu LGTBI, i va concloure ahir amb la presentació del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

L’acte va comptar amb la presència del coordinador del procés de redacció del Pla, el Dr. Gerard Coll-Planas, director del Centre d’estudis interdisciplinaris de gènere de la UVic-UCC, el qual va destacar el gran auge en el darrer any de les polítiques LGTBI, reforçades sobretot des de l’aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre. A banda d’unes pinzellades de la diagnosi, la seva exposició es va centrar en la presentació dels tres eixos motors del Pla, així com alguna de les propostes d’actuació recollides.

El Dr. Coll-Planas va remarcar que el Pla marc dóna les línies generals a desenvolupar i cada municipi ha d’adaptar a la seva realitat les accions a desenvolupar segons els eixos següents:

–        Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de la política municipal

–        Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere

–        Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGTBI

El lideratge que pren la comarca s’ha fet visible amb el grup motor, el procés i del mateix acte, el qual va estar representat a la taula per la consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona del Consell Comarcal d’Osona, i dels regidors i regidores dels ajuntaments de Vic, Manlleu, Torelló i la Mancomunitat La Plana i l’associació TALCOMSOM, també presents a l’acte.

Així mateix hi van estar representades la Diputació de Barcelona i la Generalitat, que han donat el suport a tot el procés i que prenen el compromís de continuar donant-lo per tal de desenvolupar els plans locals. Ambdues institucions van fer incidència a que la Llei per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trasnfòbia dóna competències als ens municipals i que per tant tenen l’obligació de seguir-la.

El diputat Antoni Garcia va aprofitar l’acte per fer el reconeixement al teixit social i concretament a l’associació TALCOMSOM. La representant de l’entitat, Isàvena Opisso, va compartir amb les persones assistents l’aprenentatge llarg que s’ha fet com entitat conjuntament amb el grup motor, però reconeixent la importància de tenir una diagnosi amb dades que reforci les accions i la lluita per combatre la discriminació del col·lectiu LGTBI.

L’acte va concloure amb el compromís no només de la representació del Consell Comarcal i dels Ajuntaments de Vic, Manlleu, Torelló i Mancomunitat La Plana, sinó també d’altres polítics de la comarca reconeixent la feina que queda per fer, tot coincidint amb la data significativa del 28 de juny, Dia de l’Orgull lesbià, gai, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

Noticia i foto del web del Consell Comarcal d’Osona: https://www.ccosona.cat/

Presentació Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere