La Fundació ACSAR ha publicat una monografia sobre el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere:

Davant la creixent persecució i repressió que pateixen les persones LGBTI arreu del món, es fa patent la necessitat de garantir l’accés dels membres d’aquest col·lectiu a la protecció internacional en el si de la Unió Europea i, al mateix temps, lluitar pel reconeixement de les seves llibertats i drets fonamentals als seus països d’origen. Sobre la base de la Jornada sobre el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere organitzada per la Fundació ACSAR i el Cola ·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI), el passat 18 de novembre de 2013, s’ha considerat pertinent recopilar un conjunt d’articles elaborats pels ponents que van participar-hi, profunditzant en l’anàlisi de la persecució del col·lectiu LGBTI en continents com l’africà, la situació actual del Sistema Europeu Comú d’Asil i el cas concret del procediment d’asil i la tramitació de les sol·licituds de protecció internacional de les persones LGBTI a Espanya.

Per més publicacions de ACSAR: http://www.fundacioacsar.org/ca/monografies

El dret d'asil per motius d'orientació sexual i identitat de gènere

← Tornar a l’índex

 

El dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere