Instrucció 1/2019, sobre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

L’article 22.6 de la Llei 11/2014 recull que “les administracions públiques de Catalunya han d’establir els mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa s’adeqüi a les relacions afectives de les persones LGBTI i a l’heterogeneïtat del fet familiar”.

Document: Instruccio modificació formularis departament Treball

Autor: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior

Any: 2019

← Tornar a l’índex

Instrucció 1/2019, sobre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia