Recull de bibliografia sobre diversitat sexual, lesbianisme, transsexualitat i teoria queer

Recull de bibliografia sobre diversitat sexual, lesbianisme, transsexualitat i teoria queer

Recull de bibliografia sobre diversitat sexual, lesbianisme, transsexualitat i teoria queer, que comprèn la documentació incorporada als fons documentals del Centre de Documentació de l’Institut Català de les Dones. Aquesta bibliografia, d’obres recents, inclou documents en diferents tipologies: monografies, fullets,