Dirigit pel fiscal Miguel Ángel Aguilar García aquest manual vol divulgar entre tots els implicats en la investigació i enjudicament com cal actuar i quins recursos hi ha en casos de delictes d’odi i discriminació.

Document: manual investigacio delictes odi

Autor: Miguel Ángel Aguilar García (direcció)

Any: 2015

Manual pràctic per a la investigació i enjudicament de delictes d'odi i discriminació

← Tornar a l’índex

Manual pràctic per a la investigació i enjudicament delictes d’odi i discriminació