Model d’atenció a la salut de les persones trans. El sistema sanitari català ha anat evolucionant al llarg de dècades en la seva relació amb la ciutadania. El model inicial adreçat a la cura de malalties ha estat sobrepassat per un altre, amb la mirada més àmplia, centrat en les persones, que té en compte la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, tant des d’un punt de vista individual, com des d’una perspectiva de salut comunitària. Més recentment, el sistema sanitari públic té la missió de garantir el dret a la salut a tota la població i, en especial, a aquells col·lectius que pateixin vulnerabilitats de qualsevol tipus o que n’hagin quedat exclosos històricament per motius diversos.

Document: Model-atencio-a-la-salut-persones-trans

Autor: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Any: 2017

← Tornar a l’índex

Model d’atenció a la salut de les persones trans