Protocol per a la no discriminació per identitat de gènere del col·lectiu de persones transgènere, intersexuals i transsexuals immerses en els processos administratius relacionats amb l’accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya

Protocol per a la no discriminació per identitat de gènere del col·lectiu de persones transgènere, intersexuals i transsexuals immerses en els processos administratius relacionats amb l’accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya Document: Procotol nom sentit accés a

CatSalut. Instrucció 14/2017 Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut

CatSalut. Instrucció 14/2017 Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir un conjunt d’actuacions per a la implantació del Model d’atenció a la salut de les persones trans en l’àmbit del CatSalut. Document: instruccio-14-17-atenció persones TRANS Autor: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Any: 2017