Protocol per a la no discriminació per identitat de gènere del col·lectiu de persones transgènere, intersexuals i transsexuals immerses en els processos administratius relacionats amb l’accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya

Document: Procotol nom sentit accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya

Autor: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Any: 2017

← Tornar a l’índex

Protocol per a la no discriminació per identitat de gènere del col·lectiu de persones transgènere, intersexuals i transsexuals immerses en els processos administratius relacionats amb l’accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya