Es prohibeixen les teràpies de conversió destinades a modificar l’orientació o la identitat sexual o l’expressió de gènere, amb independència del consentiment que puguin prestar-les o els seus representants legals. Es consideren una infracció “molt greu”, castigada amb multes de fins a 150.000 euros.

Prohibició de teràpies de conversió