Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

El present Protocol estableix els circuits de les actuacions que desenvolupa l’exercici del deure d’intervenció assignat al personal tant funcionari com laboral de les administracions públiques catalanes per tal que es pugui executar de manera eficient i coordinada amb tots

CatSalut. Instrucció 14/2017 Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut

CatSalut. Instrucció 14/2017 Implantació del Model d’atenció a les persones trans en l’àmbit del CatSalut

L’objecte d’aquesta Instrucció és establir un conjunt d’actuacions per a la implantació del Model d’atenció a la salut de les persones trans en l’àmbit del CatSalut. Document: instruccio-14-17-atenció persones TRANS Autor: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Any: 2017  

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya Document: Protocol Autor: Generalitat de Catalunya Any: 2017 ←

Anàlisi de la presència a internet de continguts susceptibles de justificar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Anàlisi de la presència a internet de continguts susceptibles de justificar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquest informe té l’objectiu d’identificar continguts a internet susceptibles de justificar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L’anàlisi s’enquadra en l’àmbit de la detecció del discurs de l’odi a les xarxes. L’informe analitza els continguts audiovisuals, gràfics i textuals presents